Legg til i favoritter Utskriftsvennlig side   
 Meny Engelsk Tysk
Nesehei

Klikk for å se kun bildet
Nesehei hørte opprinnelig til garden Knabeneset på østsiden av Kvina,  5 km sør for Nesjen.  Knabeneset ble ofte kalt Neset eller øvre Neset i (for å skille den fra Netlandsneset) i dagligtale.  Matrikkelnavnet kommer av at garden opprinnelig er utskilt fra garden Knaben.  Grensene følger i vest Kvinavassdraget fra sør mot nord, videre rett øst mot Holmevatn langs fylkesgrensa mot Aust-Agder, videre sør-sørvest mot et punkt like nord for Kragefjell, for så å svinge mot nord vest tilbake til Kvina.

Nesehei ble brukt som driftehei på slutten av 1800 tallet og et stykke inn på 1900 tallet.  Det fins synlige rester etter flere drifteleger.

Omkring 1885 blei Neseheia frasolgt som egen eiendom uten skylddeling og uten tinglest skøyte.  Kjøperen var saueeieren Einar Sæland frå Time i Rogaland.  Han brukte Nesehei som driftehei noen år men var mye plaga av bjørn og verdien på heia sank til nesten ingenting.  I 1890 årene herjet flere slagbjørner i Neseheia og man sendte bud på den kjente bjørneskytteren Ole Tverstøl frå Åmli.

I 1900 ble Nesehei kjøpt tilbake av brødrene Peder og Iver Torkildsen Knabenes. / Salmeli.

1908 blei Nesehei solgt til molybdenpioneren Peder Ivarson Ousdal.  Han solgte vidare en halvpart til grosserer Holter og gruvekaptein Sundt, og en åttendedel til ingeniør Holter.  Ei jakthytte ble reist i Maurhola og ei på indre Landsløklega.  Hytta i Maurhola står fortsatt.

Partene i eia ble etterhvert omfordelt ved m.a arv til Christian Mosgaard. 1922 ble alle parter unntatt hans egen solgt til Sven Meldieset, Olav Mykleby og Cristian Skrokbæk.

1929 be hele Nesehei solgt til enka etter disponent Boe ved A/S Trælandsfos.  Ho ville skøyte eiendommen over til Fjotland kommune samme år.  Kommunen lot fire fjotlendinger overta uten tinglest skøte.  Dette var Torolv Kvinen, Anders Knaben, Peder Knaben og Tor Håland.

1940 fikk Torkjell G. Homstøl konsesjon og skøyte på hele eiendommen.  Han lånte penger av Wilhelm Mustad som  fekk all rett til jakt og fiske.

1981 kjøpte vi  Neseheia frå enka etter Torkjell, Sina Homstøl.  Maurhola var i mellomtida blitt fråskilt som hyttetomt.

 
Aeston
Sist oppdatert: 08.09.2016 Antall online: 1
Til toppen